Publikace vydané Svazem výrobců betonu

Mimořádné číslo časopisu Beton TKS s názvem Beton – historie, současnost, budoucnost
Mimořádné číslo časopisu Beton TKS s názvem Beton – historie, současnost, budoucnost
 • OBSAH:
 • 1. BETON V ARCHITEKTUŘE
 • 2. MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
 • 3. HISTORIE
 • 4. LEGISLATIVA
 • 5. BETONY ZÍTŘKA
 • Více najdete na zde.
POŽADAVKY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ A PROVOZU BETONÁREN - Autor: Pavel Svozil (1997)
POŽADAVKY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ A PROVOZU BETONÁREN - Autor: Pavel Svozil (1997)
 • OBSAH:
 • 1. Úvod
 • 2. Požadavky na ochranu životního prostředí pro přípravu a výstavbu betonáren
 • 3. Požadavky na ochranu životního prostředí při provozu betonáren
 • 4. Seznam nejdůležitějších legislativních předpisů
 • 5. Závěr
 • 6. Příloha: Směrnice pro hodnocení životní prostředí v betonárnách
ZA BETONEM DO EVROPY - Autor: František Nedbal (1998, 2000)
ZA BETONEM DO EVROPY - Autor: František Nedbal (1998, 2000)
 • OBSAH:
 • 1. Důležité o betonu
 • 2. Klasifikace betonů
 • 3. Složky betonu - údaje a požadavky
 • 4. Specifikace betonu
 • 5. Čerstvý beton - transportbeton
 • 6. Řízení shody a kritéria shody
 • 7. Co je dobré ještě vědět o betonu?
BETONÁRNY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Autor: Pavel Svozil
BETONÁRNY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Autor: Pavel Svozil
 • OBSAH:
 • 1. Úvod
 • 2. Doporučení pro převzetí evropských standardů na betonárnách
 • 3. Zabezpečování a zlepšování kvality životního prostředí u betonáren
 • 4. Pracovní prostředí zaměstnanců - hygienické předpisy
 • 5. Vyhodnocení vlivu betonárny na životní prostředí
 • 6. Přínosy ekologické výroby cementu a betonu pro životní prostředí
 • 7. Certifikace systému environmentálního managementu
 • 8. Přehled nejdůležitější dokumentace o životním prostředí pro kontrolní orgány
 • 9. Závěr
 • 10. Některé nové právní předpisy na ochranu ŽP
 • 11. Seznam nejdůležitějších právních předpisů
 • 12. použitá literatura
SPECIÁLNÍ BETONY - Autoři: F. Nedbal, Milada Mazurová, Karel Trtík (2001)
SPECIÁLNÍ BETONY - Autoři: F. Nedbal, Milada Mazurová, Karel Trtík (2001)
 • OBSAH:
 • 1. Výpočet složení betonu
 • 2. Silniční betony
 • 3. Vodotěsný beton
 • 4. Lehký beton
 • 5. Těžký beton
 • 6. Vysokopevnostní beton (HSC)
 • 7. Samozhutnitelný beton (SCC)
 • 8. Vláknobetony
 • 9. Cementový potěr
 • 10. Stříkané betony
 • 11. Čerpání čerstvého betonu