Materiály ke stažení

PRŮVODCE BETONÁŘSKOU NORMOU ČSN EN 206+A2

Informace k aktuální verzi ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Informace k aktuální verzi ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 Leták ve formátu PDF (0,8 MB)

ROZŠÍŘENÝ PRŮVODCE BETONÁŘSKOU NORMOU ČSN EN 206+A2
INFORMACE O PŘEKLADECH ZKUŠEBNÍCH NOREM ŘADY ČSN EN 12350 A 12390

Informace o překladech zkušebních norem řady ČSN EN 12350 a 12390

Překlady zkušebních norem řady ČSN EN 12350 a 12390 jsou k dispozici na stránce České agentury pro standardizaci.

VŠEOBECNÝ NÁVOD NA POUŽITÍ BETONU
EVROPSKÁ SMĚRNICE PRO SCC

EVROPSKÁ SMĚRNICE PRO SCC
Evropská směrnice pro samozhutnitelný beton - Specifikace, výroba a použití. Leták ve formátu PDF (1.81MB)

VÝROBA BETONU, JEDEN Z PILÍŘŮ STAVEBNICTVÍ

Stavebnictví patří mezi klíčová odvětví ekonomiky, neboť tvoří podstatnou část hrubého domácího produktu. Situace a vývoj ve stavebnictví je tak důležitým indikátorem vývoje ekonomiky jako celku.

Výroba betonu, jeden z pilířů stavebnictví

Výroba betonu, jeden z pilířů stavebnictví: leták ke stažení ve formátu PDF (1 MB)