F.A.Q: Často kladené dotazy

Mám dotazy? Máme odpovědi!

Pokud máte dotaz týkající se oblasti čerstvého betonu, specifikace betonu či norem, napište napište nám a my se pokusíme Vám odpovědět.

Platné normy

 • ČSN EN 206-1 Beton - výroba, specifikace a shoda (včetně Změny 2)
 • ČSN P ENV 13 670 Provádění betonových konstrukcí (včetně Změny 1)
 • ČSN EN 197-1 cement (závazná/harmonizovaná)
 • ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu
 • ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu
 • ČSN EN 934-2 Přísady do betonu (závazná/harmonizovaná)
 • ČSN EN 450 Popílek do betonu

Zrušené normy

 • ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
 • ČSN 73 1209 Vodostavebný beton
 • ČSN 73 1214, CSN 73 1215, ČSN 73 1216 – betony v agresivním prostředí

Závaznost norem

Technické normy vydávané ČNI jsou platné. Závazné jsou pouze ty, které ÚNMZ vyhlásil ve svém věstníku jako „harmonizované“ nebo „určené“. Jejich seznam naleznete zde . Ostatní, včetně ČSN EN 206-1, jsou nezávazné. Jejich závaznost se obvykle zajistí smluvně mezi zúčastněnými stranami při realizaci stavebního díla.

Specifikace betonu

Podle ČSN EN 206-1 je nejdříve nutné stanovit „stupeň vlivu prostředí“. Na jeho základě z tabulky F1 „vypadne“ minimální pevnostní třída betonu a případně další požadavky. Další informace naleznete zde. Příklad specifikace betonu je uveden níže.

příklad specifikace betonu

  Vysvětlivky:
 1. norma podle níž je beton specifikován
 2. pevnostní třída betonu
 3. stupeň vlivu prostředí
 4. maximální obsah chloridů v betonu (článek 5.2.7 ČSN EN 206-1)
 5. maximální velikost zrna kameniva
 6. konzistence čerstvého betonu (článek 4.2.1 ČSN EN 206-1)
 7. vyplývá ze stupně vlivu prostředí (tabulka F1 ČSN EN 206-1)
 8. další, nepovinný požadavek, v tomto případě na odolnost vůči průniku vody do betonu
Aplikaci pro detaily specifikace naleznete na adrese: http://www.ebeton.cz/specifikace/

Stupeň vlivu prostředí

Klasifikace prostředí, ve kterém se beton nachází nebo bude nacházet, podle článku 4.1 ČSN EN 206- 1 a tabulky NA.1 Změny 2 ČSN EN 206-1.

 • X0 - bez nebezpečí koroze
 • XC1, XC2, XC3, XC4 - karbonatace betonu
 • XS1, XS2, XS3 - chloridy z mořské vody
 • XD1, XD2, XD3 - ostatní chloridy
 • XF1, XF2, XF3, XF4 - mráz a rozmrazování s rozmrazovacími prostředky nebo bez nich
 • XA1, XA2, XA3 - chemické působení

Pokud máte dotaz týkající se oblasti betonu

Navštivte eBeton.cz